Testimonials

Reacties van cliënten en opdrachtgevers

 

“Het afgelopen jaar heb ik een coachingstraject doorlopen bij Betty Wijntjes.  Het is mij erg goed bevallen. Zij is in staat om op verschillende niveaus (van gevoelsmatig tot zakelijk) de ander spiegels voor te houden en ze helpt je tot de kern van de zaak door te dringen. Zij weet steeds nieuwe wegen te vinden wanneer de ontwikkeling of het inzicht even stagneert. Daarbij helpt zij ieder inzicht te vertalen naar concrete doelen en stappen in de praktijk. Ik vind haar zeer professioneel en vriendelijk (niet ‘soft’). Zij durft ook te confronteren. Ik beveel haar van harte aan als coach voor persoonlijke ontwikkeling. Ik heb er veel aan gehad.”
(een cliënt)

 


 

“Coachingssessies met Betty zijn een intensieve en stimulerende ervaring. Kenmerkend voor Betty is, dat zij compleet bij jou aanwezig is. Ze beheerst de kracht van het nu. Ze “verstaat” niet alleen je woorden en de toon van je stem, maar ook je houding, je uitstraling van dat moment. Die volledige concentratie en compleetheid van aandacht maken dat haar adviezen én zeer to the point zijn én verbazend veelzijdig. Ze geeft veel en verwacht terecht inzet van jou als cliënt. En die dubbele inzet levert je veel op.”
(een cliënt)

 


 

“Betty is gewoon een heel prettig mens. Dat maakt dat je meteen een vertrouwensband hebt die ze gezien haar expertise ook verdient. Ze heeft mij met haar rustige en scherpe analyse geleerd meer naar mijn hart te luisteren en meer te reflecteren. Ik waardeer haar omdat zij de positieve kanten van iets goed kan benoemen. Ze heeft me daardoor echt geholpen om me vanuit mijn kracht verder te ontwikkelen.”
(een cliënt)

 


 

“Betty’s rustige uitstraling en haar kennis van zaken en deskundigheid gaven mij het gevoel dat mijn case bij haar in vertrouwde handen was. Na een half uur dacht ik: zo, die meid heeft het in haar vingers.”
(een cliënt)

 


 

“Betty komt professioneel, gedegen, betrouwbaar en rustig over. Ze heeft zich goed op de hoogte gesteld van de situatie binnen onze organisatie. Ik zag bij mijn medewerker al snel een duidelijke verbetering in zijn gedrag en opstelling.”
(een opdrachtgever)

 


 

“Betty blinkt uit in de verschillende rollen van coach, trainster en loopbaanbegeleidster. Zij kan putten uit een zeer gevarieerd pakket aan methoden en technieken, waarvoor zij waar nodig ook gecertificeerd is. Ik werk graag met haar.”
(een opdrachtgever)

 


“Betty is prikkelend op een prettige en veilige manier. Ze weet precies wanneer ze moet doorvragen en doet dat met een nieuwsgierige ondertoon, zonder oordeel. Ze laat je in je waarde en stelt tegelijk heel scherpe vragen, en door die combinatie brengt ze echt iets in beweging. Mij heeft ze daardoor steeds weer aan het denken gezet, ook tussen onze gesprekken door (gericht op de vraag hoe ik mijn loopbaan op langere termijn wil ontwikkelen). Met Betty als coach/ adviseur zet je stappen waarmee je verder komt.”
(een cliënt)


 

“Betty heeft mij begeleid bij het opzetten van mijn zaak (Afscheid en uitvaart). Zij is creatief en denkt out-of-the-box mee. Ze is in staat dit terug te brengen naar een concrete situatie. Ze is warm en prettig zakelijk tegelijk. Ze heeft een heldere werkwijze en het lukt haar zich in te leven in iemands persoonlijke situatie, mee te denken en daarnaast ook een goede feedback te geven. Ik heb met de begeleiding van Betty ruimschoots mijn doel gehaald.”
(een cliënt)

 


 

“Ik beveel Betty als loopbaancoach graag bij anderen aan omdat ik haar werkwijze en manier van aanwezig zijn erg waardeer. Ik heb Betty ervaren als heel betrokken bij mijn persoonlijke zoektocht naar ander werk. Ze begeleidt ‘op maat’; zet energetisch werken in als dat voor jou een meerwaarde heeft, en laat het achterwege als het je in het geheel niet aanspreekt. Ze stimuleert je om je taken (netwerken, netwerken en nog eens netwerken) te blijven uitvoeren. En ze stimuleert je om op de juiste momenten even pas op de plaats te maken. Op echt spannende momenten is ze via email of telefoon stand-by en ze neemt naderhand zorgvuldig de tijd om samen te analyseren hoe het is gegaan. Ik heb – met Betty’s begeleiding – mijn doel behaald: het bemachtigen van een betekenisvolle baan in het onderwijsveld.”
(een cliënt)

Lijst van opdrachtgevers

Bedrijven
Adaxio
Argonaut Advies
Avery Dennison
Avalex
Baantraject
BHP Billiton
CMIS
Crocs Europe
E.kwadraat Reclame
Getronics
GMAC RFC
Greenyard
Heartjump
ING
JS Consultancy
Koninklijke Verkade NV
KPN
Panteia / EIM
Pereira, Van Vliet en partners
Rabobank
Sound of Data
Schuttelaar en Partners
Theater de Veste

Onderwijs
De Haagse Scholen
Hogeschool Inholland
Kennisnet
Luzac Onderwijs B.V.
Nuffic
NVAO (Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie)
ROC ID College
ROC Mondriaan
ROC Zadkine
SCO Lucas
Stichting Meervoud
TU Delft
Universiteit van Tilburg
Vrije Universiteit Amsterdam

Overheid/not for profit
A+O fonds Rijk
Agentschap NL
Belastingdienst
Brandweer Haaglanden
Broeders van Sint Jan
CDA Partijbureau
Centrum Arbeidsverhoudingen
Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Overheidspersoneel (CAOP)
Dienst Justitiële Inrichtingen
FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden)
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Reeuwijk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Westland
GGZ-instelling Yulius
Havenbedrijf Rotterdam
Kanselarij der Nederlandse Orden
Landbouw Economisch Instituut Wageningen
Logius
Mauritshuis
Middin
Ministerie van AZ
Ministerie van BZK
Ministerie van EL&I
Ministerie van Financiën
Ministerie van I&M
Ministerie van OCW
Ministerie van SZW
Ministerie van VWS
Mobiliteitsorganisatie Rijk
NAFI
Nederlandse Orde van Advocaten
NWO
Openbaar Ministerie
PSO
Raad voor de Kinderbescherming
Raad voor de Rechtsbijstand
Rechtbank Rotterdam
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
SER
Stichting Cordaid
Stichting Intermin jr.
Stichting ICTU
St. Maatschappelijke Dienstverlening NWN
Tweede Kamer der Staten Generaal
UWV
Voedingscentrum
Werkmaatschappij Rijk
Zorginstituut Nederland

En vele particulieren