Loopbaan

Loopbaanontwikkeling is altijd maatwerk. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we je vraag in beeld. Dan bepalen wij samen het benodigde traject en breng ik een offerte uit.

Vragen die ik vaak tegenkom zijn:

♦ Ik ben toe aan een volgende stap in mijn loopbaan. Wat zou de beste keuze zijn?
♦ Ik heb na drie jaar altijd weer genoeg van mijn baan. Wat zit hier achter?
♦ Zou een leidinggevende positie geschikt zijn voor mij?
♦ Ik kom bij sollicitaties ver, maar ze nemen steeds een ander aan. Hoe komt dat?
♦ Ik heb het best naar mijn zin, maar is dit nu alles?

Bij dergelijke vragen is een kort traject vaak voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Maar het kan ook zijn dat een uitgebreid loopbaanontwikkelingstraject nodig is. Dat is het geval als je jouw baan kwijtraakt en outplacement aangeboden krijgt.

Outplacement
Een outplacementtraject bestaat uit vijf onderdelen.

1. Terugblik
In dit onderdeel staan vragen centraal als: hoe ben ik op dit punt in mijn loopbaan beland? Wat is mijn eigen bijdrage geweest? Welke keuzes heb ik gemaakt en op grond waarvan? Welke lessen trek ik hieruit voor de toekomst?
Onderliggende zingevings- en bezielingsvraagstukken komen hierbij vanzelfsprekend aan bod.

2. Persoonsprofiel
Met gestructureerde opdrachten, ondersteund door vraaggesprekken, brengen we je kennis, competenties, belemmeringen, drijfveren en voorkeuren in beeld.

3. Werkprofiel
Aan de hand van vacature-analyses en het voeren van zogenaamde netwerkgesprekken, vertaal je het persoonsprofiel in mogelijke banen en werkgevers of in een plan voor een eigen onderneming. Voor het opzetten van een persoonlijk netwerk kan ik contacten leveren uit mijn eigen netwerk.

4. Benadering werkgevers of opzetten eigen onderneming
Als je op zoek gaat naar een nieuwe baan, dan spoor je vacatures op via de media en je nieuwe netwerk. We besteden veel aandacht aan het curriculum vitae, de brief en de pitch. Sollicitatiegesprekken oefenen we voor de camera. Als daar sprake van is, krijgen ook het assessment en het psychologisch onderzoek aandacht.
Als je hebt besloten om een bedrijf te starten, dan maken we in deze fase een ondernemingsplan en werken we aan de realisatie daarvan.

5. Afsluiting
Na het vinden van de nieuwe baan kan je advies krijgen over arbeidsvoorwaarden. Indien je daar prijs op stelt, krijg je de eerste tijd coaching on the job. Zo zorgen wij samen voor een goede start op de nieuwe positie.
Heb je een bedrijf opgezet, dan help ik je nog een paar maanden met het acquireren van klanten en de voortgang in de bedrijfsvoering.