Coaching

Met coaching bied ik je individuele ondersteuning bij de uitoefening van je functie. Coachingsvragen waarmee je bij mij terecht kan, zijn bijvoorbeeld:

♦ Ik ga weer aan het werk na een burn-out en wil niet in dezelfde valkuil terechtkomen.
♦ Ik ben vastgelopen en zoek nieuwe inspiratie in mijn werk.
♦ Ik leg de lat erg hoog en jaag daarmee mijzelf en mijn medewerkers op.
♦ Mijn collega’s vinden mij bot en arrogant. Maar dat ben ik helemaal niet. Hoe kan ik anders communiceren?
♦ Ik heb zulke moeilijke mensen in mijn afdeling. Hoe kan ik ze nog aansturen?
♦ Ik heb ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer achter de rug en het werk valt mij nu zwaar. Hoe kan ik verder?
♦ Ik ben mijzelf kwijtgeraakt. Hoe vind ik weer verbinding?

De combinatie van coaching en loopbaanadvisering is ook mogelijk. Dat komt vooral van pas als je ondersteuning wilt in je werk, terwijl je er ook aan twijfelt of jouw baan nog voldoende past bij de persoon die je nu bent.

Mijn coachingstrajecten zijn allemaal anders. Mijn aanpak is niet gerelateerd aan de coachingsvraag, maar aan de cliënt. Behalve een breed pakket bekende coachingstechnieken pas ik ook methodes toe die ik ontleen aan Zijnsoriëntatie, Neurolinguïstisch programmeren (NLP) en Opstellingenwerk. Daardoor zie ik wat zich onder de oppervlakte afspeelt en kan ik je bijvoorbeeld bewust maken van belemmerende gedachtenpatronen, overdrachten en projecties. Ook kan ik je in een Opstelling bijvoorbeeld laten ervaren wat zich tussen jou en een ander afspeelt of wat de consequenties zouden zijn van de keuzes die je wilt gaan maken.

De laatste tijd werk ik ook veel met IEMT, Integral Eye Movement Therapy. Deze techniek werkt op het gevoelssysteem en gaat direct naar de kern van het probleem. Door oogbewegingen instrueer je jouw brein om andere oplossingen te vinden. Hierdoor kan je je bevrijden van angsten en andere nare gevoelens die jou steeds opnieuw in de weg zitten. Ook kan IEMT jou helpen om kwaliteiten waarvan je in een gemakkelijke situatie gebruik kunt maken ook in te zetten in situaties die voor jou moeilijk zijn. De ervaring leert dat hierdoor met weinig moeite duurzame veranderingen worden bereikt.

Als ik met je werk, merk ik intuïtief welke techniek goed bij jou zou passen. Hierdoor is ieder traject voor mij nieuw en verrassend. Toch zijn er altijd overeenkomsten.

♦ In een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we vast wat je precies anders wilt hebben dan nu.
♦ Dan maak ik een duidelijke offerte met doelstelling, werkwijze, aantal sessies en doorlooptijd.
♦ In het coachingstraject werken we aan factoren die het realiseren van de verandering in de weg staan en factoren die de verandering ondersteunen. Ik let daarbij ook op het gedrag dat je me tijdens de sessies laat zien. Ik geef je daar eerlijke en duidelijke feedback op.
♦ We werken met praktijksituaties die je zelf inbrengt.
♦ Je blijft zelf verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling en voor de keuzes die je maakt.

Over het algemeen zitten er tussen de sessies twee weken, zodat er tijd is om de verworvenheden te integreren in je gedrag.