CMI/Noloc

Ik ben CMI-B gecertificeerd en ben opgenomen in het beroepsregister van loopbaanprofessionals van Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaancoaches. Ik heb hiervoor moeten aantonen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken en kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt. Ook zijn mijn coachende competenties en mijn professionele attitude getoetst.

Betty Wijntjes haar werkkamer

Als erkend loopbaanprofessional ben ik gehouden aan de door Noloc voorgeschreven gedragscode en het Noloc klachtenreglement. De gedragscode schrijft onder andere voor dat leden alle informatie die hun ter kennis komt, vertrouwelijk behandelen en dat zij daarover alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan de opdrachtgever rapporteren. Verder houdt de code in dat de leden zich als mens en als professional voortdurend ontwikkelen om optimaal te kunnen blijven functioneren. Zij nemen bij de beroepsuitoefening de grenzen van hun deskundigheid in acht en streven naar een hoog niveau van professionaliteit. Voor de volledige beroepscode verwijs ik naar www.noloc.nl/herken-de-professional.

CMI-logo concultant 2015-2018 B 472x309 noloc